LAPIN AJOKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NUORIN JA VANHIN TULOKSEN SAAVUTTANUT-KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailuaika on kalenterivuosi. Palkinto jaetaan seuraavassa vuosikokouksessa.

Kilpailun tarkoituksena on edistää ja innostaa ajokoiraharrastusta sekä koirasta saatavan jalostustiedon keräämistä kannustamalla koiran omistajia käyttämään koiraansa ajokokeissa.

Osallistumisoikeus: Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan FCI-roturyhmän osa 6 rodut. Koiran tulee pysyvästi asua Lapin Kennelpiirin alueella. Vähintään yhden sen omistajista tulee olla Lapin Ajokoirayhdistys ry:n jäsen.

Vaatimukset: Vuoden nuorin ja vanhin-tuloksen saavuttanut koirakilpailussa huomioidaan vuosittain koettelupäivänä iältään nuorin ja vanhin jäniksenajokoe (AJOK), ketunajokoe (KEAJ), beaglenajokoe (BEAJ) tai dreeverinajokoe (DRAJ) 1-, 2- tai 3-tuloksen saavuttanut koira. Tasatuloksen (iän) sattuessa, kilpailun voittaa korkeamman pistemäärän saavuttanut koira.

Palkitseminen: Kilpailun voittanut koira saa LAY:n hallituksen vuosittain määräämän palkinnon.

Tulokset on toimitettava kirjallisena yhdistyksen sihteerille tammikuun 15. päivään mennessä.

Säännöt on hyväksytty 3.7.2022 pidetyssä hallituksen Teams-kouksessa ja ne astuvat voimaan 1.1.2023 alkaen.