NAISTEN KILVAN VALINTASÄÄNNÖT

Lapin Ajokoirayhdistyksen hallitus nimeää vuosittain naisten kilpaan osallistujan 1.10 mennessä ilmoittautuneiden joukosta. Osallistujan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  1. On Lapin Ajokoirayhdistyksenjäsen.
  2. On kilpaillut menestyksekkäästi ajokokeissa.
  3. Koiran, jolla ko. nainen kilpailee, tulee olla hänen omistuksessaan viimeistään 1.1. kilpailuvuonna ja omistus suhde on oltava nähtävissä kennelliiton koiranet sivuilla.

Omalla kasvatilla kilpaileminen katsotaan lisäansioksi.

18.8.2014 Hallitus