Nimi Koetoimitsija 2 Ajok / Beaj / Keaj / Iajok
Päivä su. 23.08.2020 klo 14.00
Paikka Tornio / Arpela ( Laren Baari )
Tyyppi Koetoimitsija 2 lajikurssi
Koemuoto AJOK, BEAJ, KEAJ, IAJOK
Järjestäjä Lapin Ajokoirayhdistys ry
Ilm. viim. 22.08 2020
Ilm.vastaanottaja Eila Sirviö-Martimo
Osoite
Puh. 040 – 838 8611
S-posti eila.a.sirvio@gmail.com
Kurssin johtaja Laukkanen Juha
Lisätiedot